Tiếng Anh chuẩn quốc tế

Với mục tiêu giáo dục học sinh trở thành những công dân toàn cầu, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở THSP Nghệ An đã xây dựng chương trình học tiếng Anh nổi trội:

  • Học tiếng Anh tối thiểu: 6 tiết/ tuần với phương pháp giảng dạy tiên tiến, phát triển năng lực cá nhân, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.
  • Chương trình tiếng Anh tăng cường giúp học sinh nâng cao kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thuyết trình, phản biện bằng tiếng Anh, đồng thời bồi dưỡng kiến thức ngôn ngữ và kĩ năng ngôn ngữ đáp ứng các bài thi lấy chứng chỉ quốc tế.
  • Chương trình có các buổi học tiếng Anh trải nghiệm giúp học sinh lồng ghép kiến thức các môn khoa học vào trong bài học tiếng Anh và các bài thuyết trình của mình.
  • Học sinh được xếp lớp theo năng lực trong các buổi học tăng cường. Mỗi học kỳ, học sinh đều được tham gia kỳ thi kiểm tra năng lực và được đánh giá thực chất nhằm giúp các em nhìn nhận sự tiến bộ của bản thân và đặt ra mục tiêu cho học kì, năm học tiếp theo.

Trường học hạnh phúc

Phương pháp dạy học tiên tiến

Tiếng anh chuẩn quốc tế

Kỹ năng sống - HĐ trải nghiệm

Rèn luyện nghị lực

Nghệ thuật

Bán trú

Cơ sở vật chất