KỸ NĂNG SỐNG VÀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Hiểu rõ tầm quan trọng của việc Giáo dục Kĩ năng sống cho học sinh, Nhà trường đã đưa nội dung giáo dục Kĩ năng sống vào chương trình học tăng cường, coi đây là một trong những nội dung giáo dục trọng tâm tại Trường.

Học sinh được trang bị kỹ năng tự phục vụ bản thân, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý cảm xúc, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự bảo vệ bản thân thông qua các giờ học và các hoạt động bán trú, ngoại khóa ngoài giờ lên lớp.

Nhà trường phối hợp với Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và kĩ năng mềm của Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An thường xuyên tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm đa dạng về hình thức và nội dung. Giúp học sinh trải nghiệm các hoạt động phát triển cá nhân, hoạt động lao động, hoạt động xã hội và phục vụ cộng đồng, hoạt động hướng nghiệp…Học sinh được tiếp cận thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học để thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình và xã hội phù hợp với lứa tuổi. Thông qua đó, chuyển hoá những kinh nghiệm đã trải qua thành tri thức – hiểu biết – kĩ năng mới góp phần phát huy tiềm năng sáng tạo và khả năng thích ứng với cuộc sống, môi trường và nghề nghiệp tương lai. Từ đó hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu và năng lực  cốt lõi cần có của con người trong xã hội hiện đại.

 

 

Trường học hạnh phúc

Phương pháp dạy học tiên tiến

Tiếng anh chuẩn quốc tế

Kỹ năng sống - HĐ trải nghiệm

Rèn luyện nghị lực

Nghệ thuật

Bán trú

Cơ sở vật chất