PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIÊN TIẾN

Với phương pháp dạy học tiên tiến, lấy người học làm trung tâm, coi trọng vai trò chủ động của người học trong quá trình học tập, phát huy tính tích cực, sáng tạo, biến việc học trở thành nhu cầu tự nhiên đối với học sinh, tiếp nhận tri thức không còn áp lực mà chính là niềm hạnh phúc, mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Ưu điểm của các phương pháp dạy học tích cực được các thầy cô sử dụng tại trường:

  • Học sinh được phát triển các kỹ năng học tập, trình bày các giải pháp, áp dụng thông tin tự tìm kiếm của mình vào bài học, hạnh phúc khi  được học, được sáng tạo, được thể hiện.
  • Học sinh không chỉ nắm được tri thức một cách vững chắc mà còn biết cách tìm ra tri thức đó, được tự khám phá kiến thức, tự học, tự làm và tự bổ sung cho nhau.
  • Là phương pháp dạy học đón trước vùng phát triển gần, dạy học gắn liền với phát triển. Học sinh được phát triển các kỹ năng giao tiếp, tìm kiếm và chia sẻ thông tin, hợp tác nhóm, được trải nghiệm, tiếp cận vấn đề, huy động nguồn tri thức, kinh nghiệm sử dụng nguồn tri thức một cách hữu ích

Ở bậc Tiểu học: phương pháp Kiến tạo được áp dụng trong từng tiết học, lấy học sinh làm trung tâm, nâng cao tính chủ động sáng tạo, hợp tác, mở rộng kiến thức, phân tích và giải quyết vấn đề thông qua các hoạt động: trò chơi, đóng kịch, thuyết trình, làm việc nhóm, học ngoài trời, đi thực tế, dã ngoại…

Ở bậc Trung học cơ sở, hoạt động học tập được tổ chức theo hướng học tập tích cực. Các môn học được thực hiện sơ đồ hóa giúp học sinh ghi nhớ những nội dung đã học và phát triển tư duy hệ thống, đặt nền móng vững chắc về kiến thức. Đồng thời học sinh được tiếp cận với các phương pháp tự học phù hợp để khám phá, làm chủ kiến thức chuẩn bị hành trang lên cấp THPT.

Trường học hạnh phúc

Phương pháp dạy học tiên tiến

Tiếng anh chuẩn quốc tế

Kỹ năng sống - HĐ trải nghiệm

Rèn luyện nghị lực

Nghệ thuật

Bán trú

Cơ sở vật chất