TỔ TRUNG HỌC CƠ SỞ

      1.Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên văn hóa giảng dạy bậc Trung học cơ sở

      2. Nhiệm vụ:

a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường;

b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành;

c) Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó;

d) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

      3.Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu.

TT

Họ và tên Ngày sinh Giới tính Chuyên ngành Chức danh

Chức vụ

1

ThS.Võ Thị Thanh Hà 30/12/1981

Nữ

SP Ngữ văn

Giảng viên chính

Tổ trưởng Tổ CM

2

TS.Phan Thị Châu 09/05/1981

Nữ

SP Lịch sử

Giảng viên chính

3

ThS.Nguyễn Thị Hồng Chinh 24/06/1981

Nữ

Hóa học

Giảng viên

4

ThS.Nguyễn Thị Hoài Quyên 24/02/1977

Nữ

Toán học

Giảng viên chính

5

ThS.Lê Thị Cẩm Nhung 12/02/1990

Nữ

SP Sinh

Giảng viên

6

ThS.Trịnh Xuân Thủy 16/09/1980

Nữ

Hóa học

Giảng viên

7

ThS.Nguyễn Thị Quỳnh Trang 23/01/1979

Nữ

Ngữ văn

Giảng viên

8

ThS.Đậu Thị Thu Hiền 06/06/1983

Nữ

Toán học

Giảng viên