Quy trình xét tuyển hồ sơ, phỏng vấn, khảo sát năng lực và xét trúng tuyển vào lớp 1, lớp 6 Trường Tiểu học và THCS THSP Nghệ An, Năm học 2021-2022

Năm học 2021 – 2022, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở THSP Nghệ An tuyển sinh 120 học sinh vào lớp 1 và 90 học sinh vào lớp 6. Nếu số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển không vượt quá chỉ tiêu được giao thì tuyển toàn bộ. Nếu số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển nhiều hơn chỉ tiêu thì thực hiện phỏng vấn đối với học sinh dự tuyển vào Lớp 1, khảo sát năng lực kết hợp phỏng vấn đối với học sinh dự tuyển vào Lớp 6. Quy trình xét tuyển hồ sơ, phỏng vấn, khảo sát năng lực và xét trúng tuyển năm học 2021 – 2022 cụ thể như sau:

I.Xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn khảo sát, đánh giá năng lực

1. Tổ chức xét tuyển hồ sơ

a) Thời gian thực hiện: ngày 28/5/2021

b) Tiêu chí xét tuyển: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ đăng ký đúng thời gian quy định và đầy đủ thông tin theo mẫu quy định của Trường.

2. Phỏng vấn và khảo sát, đánh giá năng lực

a) Thời gian thực hiện: ngày 05/6/2021

b) Nội dung do ban xây dựng nội dung phỏng vấn, khảo sát, đánh giá năng lực Trường THSP biên soạn đảm bảo phù hợp năng lực từng lứa tuổi theo quy định.

c) Hình thức, nội dung phỏng vấn, khảo sát, đánh giá năng lực

– Tiểu học

+ Hình thức: Quan sát, khảo sát, đánh giá các kỹ năng của học sinh thông qua trò chuyện, vui chơi, vận động, thể hiện năng khiếu, khả năng tiếp cận môn ngoại ngữ (học sinh sẽ trò chuyện và tham gia một số hoạt động trải nghiệm cùng với các giáo viên).

+ Nội dung quan sát, khảo sát, đánh giá học sinh được xây dựng dựa trên Thông tư 23/2010/TT-BGDĐT ban hành Quy định về bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi và các yêu cầu khác do Trường Thực hành Sư phạm Nghệ An soạn thảo.

+ Thời gian phỏng vấn và đánh giá các kỹ năng học sinh: Từ 30 đến 45 phút.

– Trung học cơ sở

+ Hình thức: Phỏng vấn kết hợp trắc nghiệm khách quan.

+ Nội dung: Khảo sát, đánh giá năng lực dựa trên chuẩn kiến thức,  kỹ năng quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành theo Quyết định 16/2006/BGDDT và các yêu cầu khác do Trường Trường Thực hành Sư phạm Nghệ An soạn thảo.

+ Thời gian phỏng vấn và khảo sát năng lực học sinh: Từ 30 đến 45 phút.

3. Đối tượng ưu tiên

Con của CBVC đang công tác tại Trường CĐSP Nghệ An: Tuyển thẳng.

4. Điểm xét trúng tuyển

Điểm xét trúng tuyển là tổng các điểm thành phần sau:

a) Tiểu học:

– Điểm phỏng vấn và đánh giá qua các hoạt động trải nghiệm

b) Trung học cơ sở

– Điểm phỏng vấn học sinh

– Điểm khảo sát năng lực học sinh

II. Nguyên tắc và cách xét trúng tuyển

1. Hội đồng tuyển sinh họp xét trúng tuyển theo nguyên tắc: bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan.

2. Cách xét trúng tuyển

– Tiểu học: Xét trúng tuyển cho con của CBVC đang công tác tại Trường CĐSP Nghệ An. Số chỉ tiêu còn lại xét từ cao xuống thấp theo Điểm xét trúng tuyển cho tới khi đủ chỉ tiêu. Trườnghợp học sinh bằng điểm nhau thì xét ưu tiên lần lượt theo các tiêu chí: Điểm phỏng vấn học sinh, Điểm đánh giá năng khiếu qua hoạt động trải nghiệm. Các trường hợp khác sẽ do Hội đồng tuyển sinh xem xét và quyết định.

– Trung học cơ sở: xét từ cao xuống thấp theo Điểm xét trúng tuyển cho tới khi đủ chỉ tiêu. Trườnghợp thí sinh bằng điểm nhau thì xét theo thứ tự thí sinh có điểm khảo sát năng lực cao hơn. Các trường hợp khác sẽ do Hội đồng tuyển sinh xem xét và quyết định.

III. Công bố danh sách trúng tuyển

Danh sách trúng tuyển được công bố công khai trên Website của Trường Tiểu học và THCS Nghệ An chậm nhất vào ngày 15/6/2021.

Bài viết liên quan