𝐊𝐞̂́ 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐨̉ – 𝐲́ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 𝐥𝐨̛́𝐧

“𝑲𝒆̂́ 𝒉𝒐𝒂̣𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒐̉” 𝒍𝒂̀ 𝒑𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̀𝒐 𝒄𝒐́ 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒍𝒂̂𝒖 𝒃𝒆̂̀𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 Đ𝒐̣̂𝒊 𝑻𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒏𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒑𝒉𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐̂̀ 𝑪𝒉𝒊́ 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̆̀𝒎 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒅𝒂̣𝒚 𝒄𝒖̉𝒂 𝑩𝒂́𝒄 𝑯𝒐̂̀: “𝑻𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒏𝒉𝒐̉ 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒏𝒉𝒐̉, 𝒕𝒖̀𝒚 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉”.

Phong trào được hình thành từ sáng kiến của thiếu nhi Sơn Tây (nay là Hà Nội) và TP Hải Phòng lao động, tiết kiệm xây dựng Nhà máy Nhựa Thiếu niên tiền phong đặt tại Hải Phòng năm 1958. Trải qua hơn 60 năm, phong trào được triển khai rộng khắp tại các liên đội trong cả nước với nhiều hình thức như: Tổ chức chăn nuôi, trồng rau; tiết kiệm, thu gom phế liệu, giấy vụn… Kinh phí thu được từ nguồn “Kế hoạch nhỏ” dùng đầu tư cho công tác đội, phong trào thiếu nhi và thực hiện các công trình măng non.

“Kế hoạch nhỏ” đã làm phong phú thêm các hoạt động của đội, tạo không khí thi đua sôi nổi trong đội viên, thiếu nhi; giáo dục các em ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, tình yêu lao động… Phong trào trở thành hoạt động truyền thống tiêu biểu của tổ chức đội, để lại nhiều dấu ấn trong lòng các thế hệ thiếu nhi, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, hiệu ứng xã hội tích cực, tạo điểm nhấn trong công tác đội và phong trào thiếu nhi.

Chào mừng kỷ niệm 65 năm phong trào kế hoạch nhỏ (2/12/1958 – 2/12/2023). Liên đội Trường THSPNA đã tổ chức hoat động Thu gom phế liệu, tổ chức các buổi sinh hoạt Đội tuyên truyền về Phong trào Kế hoạch nhỏ;…

Phong trào kế hoạch nhỏ giúp các em sẽ nâng cao được ý thức tiết kiệm, yêu quý lao động, bảo vệ môi trường, biết giúp đỡ và chia sẻ với bạn bè có hoàn cảnh khó khăn, giữ đúng tinh thần chủ động và nhận thức đúng về ý nghĩa và giá trị của phong trào./.

Bài viết liên quan