THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 – 2023

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thực hành sư phạm Nghệ An; Căn cứ công văn số 837/SGD&ĐT-GDTrH ngày 29/4/2022 của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023; Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh bậc học Tiểu học và Trung học cơ sở, năm học 2022 – 2023 được Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh phê duyệt, Trường CĐSP Nghệ An ban hành kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 – 2023 tại trường THSP Nghệ An cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

– Lớp 1: Tuyển 4 lớp, số lượng 120 học sinh.

– Lớp 6: Tuyển 3 lớp, số lượng 90 học sinh.

2. Đối tượng tuyển sinh:

– Học sinh lớp 1: Trẻ sinh năm 2016 và có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Ưu tiên trẻ có bố hoặc mẹ là viên chức, nhân viên hiện đang công tác tại Trường CĐSP Nghệ An.

– Học sinh lớp 6: Học sinh sinh năm 2011 và hoàn thành chương trình Tiểu học (tại thời điểm xét tuyển). Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Ưu tiên học sinh có bố hoặc mẹ là viên chức, nhân viên hiện đang công tác tại Trường CĐSP Nghệ An.

3. Hình thức tuyển sinh:

– Vòng 1: Xét tuyển hồ sơ đăng ký học. Nhà trường phát hành hồ sơ đăng ký học theo mẫu của trường.

– Vòng 2:

+ Đối với lớp 1: Phỏng vấn trực tiếp kết hợp trải nghiệm có đánh giá.

+ Đối với lớp 6: Phỏng vấn trực tiếp kết hợp kiểm tra, đánh giá năng lực HS. Việc phỏng vấn, kiểm tra đánh giá năng lực không được vượt quá chương trình quy định của Bộ GD&ĐT, không gây áp lực cho HS, đảm bảo đánh giá khả năng vận dụng kiến thức HS có được trong qúa trình học tập để giải quyết vấn đề cụ thể.

4. Quy trình và thời gian tuyển sinh

 • Từ ngày 14/5/2022: Thông báo tuyển sinh và phát hành hồ sơ đăng kí học.
  • Đối với lớp 1, Nhà trường chỉ phát hành giới hạn hồ sơ, số lượng không vượt quá 1,5 lần chỉ tiêu. Hồ sơ được phát hành và thu nhận từ 08h00, ngày 14/5/2022 đến khi hết Hồ sơ.
  • Đối với lớp 6, Nhà trường phát hành không giới hạn hồ sơ. Hồ sơ được phát hành và thu nhận từ 08h00, ngày 14/5/2022 đến hết ngày 28/5/2022.

Phụ huynh đăng kí và nạp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng trường THSPNA.

 • Ngày 31/5/2022: Thông báo kết quả xét tuyển hồ sơ, danh sách tham gia phỏng vấn, danh sách tham gia khảo sát năng lực.
 • Ngày 04-05/6/2022: Tổ chức phỏng vấn Học sinh trực tiếp. Đối với lớp 6, tổ chức thêm khảo sát đánh giá năng lực.
 • Ngày 13/6/2022: Thông báo kết quả trúng tuyển.
 • Từ ngày 14-27/6/2022: Phụ huynh hoàn thiện thủ tục nhập học tại Trường.

Lưu ý: Sau 15 ngày, kể từ ngày Công bố danh sách trúng tuyển, nếu học sinh không nạp hồ sơ nhập học xem như từ chối nhập học.

 • Sau ngày 27/6/2022, nếu tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao, Nhà trường tiếp tục tuyển sinh bổ sung cho đủ chỉ tiêu từ ngày 28/6/2022 và hoàn thành tuyển sinh trước ngày 15/8/2022.

5. Lệ phí tuyển sinh

 • Với xét tuyển lớp 1: 40.000 đồng/HS/đợt xét tuyển.
 • Với xết tuyển lớp 6: 100.000 đồng/HS/đợt xét tuyển.

 

Bài viết liên quan