𝗧𝗛𝗢̂𝗡𝗚 𝗕𝗔́𝗢 𝗞𝗘̂́𝗧 𝗤𝗨𝗔̉ 𝗧𝗥𝗨́𝗡𝗚 𝗧𝗨𝗬𝗘̂̉𝗡 𝗟𝗢̛́𝗣 𝟭 𝗩𝗔̀ 𝗟𝗢̛́𝗣 𝟲 𝗡𝗔̆𝗠 𝗛𝗢̣𝗖 𝟮𝟬𝟮𝟑 – 𝟮𝟬𝟮𝟒

  1. Thông báo kết quả tuyển sinh, thủ tục nhập học lớp 1 và lớp 6 tại Trường THSPNA năm học 2023 – 2024

2. Danh sách trúng tuyển vào lớp 1 năm học 2023 – 2024

3. Danh sách trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2023 – 2024

4. Điểm khảo sát đầu vào lớp 6

Bảng điểm tuyển sinh vào lớp 6 (1)

 

5. Mẫu tờ khai tải theo link sau: 

https://cdspna.edu.vn/CDSPNA/single?id=260&g=234

Sơ-yếu-lý-lịch-học-sinh-năm-học-2023-2024

 

Bài viết liên quan