TRƯỜNG THSPNA TỔ CHỨC THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 – 2023

Từ Thứ hai (26/12/2022), học sinh Trường THSPNA đã chuẩn bị cho việc kiểm tra đánh giá học kỳ 1 sau thời gian ôn tập các môn học vào tuần trước. Kiểm tra cuối kỳ vào mỗi học kỳ giúp đánh giá trình độ học sinh so với chuẩn kiến thức, kĩ năng bộ môn; nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông; Kiểm tra cuối kỳ cũng giúp cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để học sinh điều chỉnh hoạt động rèn luyện và học tập, cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học.

Nội dung, phạm vi kiến thức kiểm tra, đánh giá căn cứ vào kế hoạch giáo dục và phân phối chương trình, chuẩn kiến thức, kĩ năng do Sở GD&ĐT ban hành. Cấu trúc đề theo hướng dẫn cụ thể từng bộ môn của Bộ GD&ĐT đã được tập huấn. Hình thức, cấu trúc đề kiểm tra (tự luận, trắc nghiệm, trắc nghiệm kết hợp tự luận, tỷ lệ các mức độ câu hỏi…) được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề kiểm tra, đáp ứng theo yêu cầu cần đạt của môn học được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông. Không kiểm tra những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông.

Đối với bậc THCS Tuần 17 kiểm tra các môn riêng và tuần 18 kiểm tra các môn chung, riêng khối Tiểu học lịch kiểm tra được thực hiện vào ngày 05/01/2023.

Cụ thể lịch khảo sát các môn học như sau:

*Khối lớp 1, 2: Sáng ngày 05/01/2023

*Khối lớp 6, 7:

Stt

Môn thi

Thời gian dự kiến

1

Toán

Tiết 1, 2 ngày 03/01/2023

2

Ngữ văn

Tiết 1, 2  ngày 04/01/2023

3

Tiếng Anh

Tiết 1, 2  ngày 05/01/2023

4

Khoa học tự nhiên, Lịch sử địa lý, Tin học, GDCD, GDĐP, GDTC, Nghệ thuật, Công nghệ

Thi trong tiết học theo TKB tuần 17 (26/12-30/12/2022)

Bài viết liên quan