Kế hoạch Tổ chức khảo sát chất lượng giáo dục cuối học kì II năm học 2022-2023

Thực hiện Công văn số 611/PGDĐT-THCS ngày 19/9/2022 của PGD&ĐT Thành phố Vinh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2022-2023.
Căn cứ kế hoạch giáo dục năm học 2022 – 2023 của Trường TH&THCS THSP Nghệ An; Trường TH&THCS THSP Nghệ An triển khai kế hoạch khảo sát chất lượng cuối kỳ II, năm học 2022 – 2023 như sau:

1. Mục đích
– Kết quả khảo sát là căn cứ đề xây dựng ké hoạch cụ thể nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường trong những năm tiếp theo.
– Đánh giá trình độ học sinh so với chuẩn kiến thức, kĩ năng bộ môn; nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông;
– Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để học sinh điều chỉnh hoạt động rèn luyện và học tập, cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học.
2. Yêu cầu
– Kì khảo sát phải được thực hiện khoa học, nghiêm túc, đảm bảo an toàn, công bằng, chính xác, khách quan, chống tiêu cực; đánh giá được sự cố gắng của giáo viên và học sinh trong việc nâng cao chất lượng dạy và học; đề khảo sát ra với mức độ bình thường, có tính phân hóa đảm bảo cho học sinh làm được phù hợp với năng lực; không gây áp lực, căng thẳng cho giáo viên và học sinh.
– Đánh giá căn cứ vào yêu cầu cần đạt được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông. Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong rèn luyện và học tập của học sinh; không so sánh học sinh với nhau.

3. Nội dung phạm vi kiến thức kiểm tra, đánh giá
Nội dung, phạm vi kiến thức kiểm tra, đánh giá: Căn cứ kế hoạch giáo dục và phân phối chương trình, chuẩn kiến thức, kĩ năng do Sở GD&ĐT ban hành; kiếnthức thuộc bộ môn chủ yếu tính từ bắt đầu học kì I đến cuối học kì II. Cấu trúc đề theo hướng dẫn cụ thể từng bộ môn của Bộ GD&ĐT đã được tập huấn.

4. Hình thức tổ chức:

Khảo sát trực tiếp tại trường
* Khối lớp 1, 2:
– Mỗi lớp 1 phòng thi
– Môn thi: Tiếng Việt, Toán
* Khối lớp 6:
– Các môn thi chung toàn thành phố gồm Toán, Ngữ Văn, Lịch sử địa lý: trộn học sinh theo khối rồi chia thành 5 phòng thi gồm: phòng 303, 305, 306, 307, 308 thi vào ngày 27/4/2023.
– Môn Tiếng Anh thi chung cấp trường.
– Các môn thi riêng Khoa học tự nhiên, Tin học, GDCD, GDĐP, GDTC, Nghệ thuật, Công nghệ: tổ chức khảo sát riêng theo TKB từng lớp.
* Khối lớp 7:
– Các môn thi chung gồm Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh: trộn học sinh theo khối rồi chia thành các phòng thi.
– Các môn thi riêng Khoa học tự nhiên, LS&ĐL, Tin học, GDCD, GDĐP,GDTC, Nghệ thuật, Công nghệ: tổ chức khảo sát riêng theo TKB từng lớp.

5. Lịch khảo sát các môn
*Khối lớp 1, 2: Sáng thứ 4 ngày 10/05/2023

*Khối lớp 6:

*Khối lớp 7:

 

* Lưu ý: Do lịch nghỉ lễ kéo dài nên các môn thi riêng sẽ phải kéo dài từ tuần 33 sang tuần 34.

Bài viết liên quan