Danh sách học sinh tham dự phỏng vấn tuyển sinh vào Lớp 1 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở THSP Nghệ An

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở THSP Nghệ An xin thông báo Danh sách học sinh tham dự phỏng vấn tuyển sinh vào Lớp 1 ngày 05/06/2021. Ban tuyển sinh sẽ liên lạc thông báo lịch tham dự phỏng vấn chi tiết đến mỗi học sinh từ ngày 29/5/2021.

Lịch phỏng vấn như sau:

STT

Số thứ tự học sinh theo danh sách

Thời gian

Ca 1

Từ số thứ tự 01 đến 60 Từ 8h đến 9h

Ca 2

Từ số thứ tự 61 đến 121 Từ 9h đến 10h

Ca 3

Từ số thứ tự 122 đến 182 Từ 10h đến 11h

Lưu ý: Học sinh đến trước thời gian phỏng vấn 30 phút để làm thủ tục, khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Ban tuyển sinh, hotline: 0917099722.

Bài viết liên quan