Danh sách học sinh tham dự phỏng vấn, khảo sát năng lực tuyển sinh vào Lớp 6 Trường Tiểu học và THCS THSP Nghệ An

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở THSP Nghệ An xin thông báo Danh sách học sinh tham dự phỏng vấn, khảo sát năng lực tuyển sinh vào Lớp 6 ngày 05/06/2021. 

Lịch phỏng vấn, khảo sát năng lực như sau:

STT

Số thứ tự học sinh theo danh sách

Thời gian

Ca 1

Từ số thứ tự 01 đến 32 Từ 8h đến 9h

Ca 2

Từ số thứ tự 33 đến 65 Từ 9h đến 10h

Ca 3

Từ số thứ tự 66 đến 98 Từ 10h đến 11h

Lưu ý: Học sinh đến trước thời gian phỏng vấn, khảo sát năng lực 30 phút để làm thủ tục, khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Ban tuyển sinh, hotline: 0917099722.

Bài viết liên quan