THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 – 2022

Trường Tiểu học và THCS Thực hành sư phạm Nghệ An xin thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh năm học 2021 – 2022 như sau:

1️⃣ KHỐI TIỂU HỌC:

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh đợt 1 đến hết ngày 12/05/2021

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh đợt 2: theo thông báo mới

2️⃣ KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ

Tiếp tục nhận đăng ký hồ sơ tuyển sinh đợt 1 đến hết ngày 27/05/2021

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh đợt 2: theo thông báo mới

3️⃣ THỜI GIAN PHỎNG VẤN VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ:

lịch trình và nội dung phỏng vấn được thông báo vào ngày 28/5/2021

Thời gian tổ chức phỏng vấn: 05-06/6/2021

Kết quả tuyển sinh đợt 1 sẽ được thông báo vào ngày 15/6/2021.

 

BAN TUYỂN SINH   

Bài viết liên quan