Trường CĐSPNA Tổ chức Hội Thảo “Đổi mới công tác quản lý và hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDPT 2018”

Sáng nay, 21/5/2022, Trường CĐSPNA tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Đổi mới công tác quản lý và hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDPT 2018”. 

Hội thảo là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp trong công tác quản lý và hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDPT 2018 ở bậc Tiểu học và THCS.
Về dự Hội thảo có sự tham gia của các Nhà khoa học, các Nhà quản lý giáo dục, các nhà giáo quan tâm đến nội dung Hội thảo; Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành liên quan; Đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn Sở GD&ĐT Nghệ An, Phòng giáo dục Thành Phố Vinh; Đại diện lãnh đạo các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Đại diện lãnh đạo các đơn vị, tổ chức và toàn thể giảng viên đang công tác tại trường CĐSP Nghệ An.
Đại diện các đơn vị Sở, Ban, Ngành và các Trường về dự Hội Thảo
TS Trần Anh Tư – Hiệu Trưởng Trường CĐSPNA Khai mạc Hội Thảo
Toàn thể CBGV Trường CĐSPNA tham dự Hội Thảo

Hội thảo có 2 Phiên làm việc, Phiên làm việc thứ nhất: Phiên toàn thể và Phiên làm việc thứ 2: Phiên các tiểu ban

Ở Phiên làm việc thứ nhất, TS Đàm Thị Ngọc Ngà, Phó Hiệu Trưởng Trường CĐSPNA báo cáo đề dẫn; ThS Phạm Đình Hòa – Trưởng Khoa Tiểu học Trường CĐSPNA báo cáo Hội Thảo nội dung “Các giải pháp nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018”; Tác giả Hoàng Thị Thủy – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Dũng 2 báo cáo Hội Thảo nội dung “Đổi mới tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDPT tại trường Tiểu học Hưng Dũng 2”; ThS Trần Hải Hưng – Hiệu trưởng Trường THSPNA báo cáo Hội Thảo nội dung “Đổi mới công tác quản lý và hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDPT 2018 tại Trường Tiểu học và THCS Thực hành sư phạm Nghệ An”

TS Đàm Thị Ngọc Ngà – Phó HT Trường CĐSPNA báo cáo đề dẫn
Tác giả Hoàng Thị Thủy – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Dũng 2 báo cáo Hội Thảo

Phiên làm việc thứ 2 đi sâu vào các vấn đề của các Tiểu ban nhỏ: Tiểu ban Giáo dục Tiểu học do Ths Phạm Đình Hòa – Trưởng khoa Tiểu học và ThS Phạm Thị Mai Anh – Phó HT Trường THSPNA chủ trì. Tiểu ban Giáo dục THCS do ThS Tạ Thị Thanh Hà – Trưởng Khoa THCS và Ths Nguyễn Thị Hoài Quyên – Phó HT Trường THSPNA chủ trì.

Ths Trần Hải Hưng – Hiệu trưởng Trường THSPNA

Bài viết liên quan