THÔNG BÁO Tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2024 – 2025 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thực hành Sư phạm Nghệ An

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-CĐSPNA ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An về việc tuyển sinh tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thực hành sư phạm Nghệ An. Trường CĐSP Nghệ An thông báo một số nội dung như sau:

 

 

Bài viết liên quan