KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động trải nghiệm“ Chung tay bảo vệ môi trường Biển”

Triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, hưởng ứng ngày môi trường thế thới, Trường Tiểu học và trung học cơ sở thực hành Sư phạm Nghệ An (Trường THSPNA – NA.PPS) xây dựng kế hoạch tổ chức “Chung tay bảo vệ môi trường Biển”với các nội dung cụ thể sau:

  1. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
    1. Mục đích

– Nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò và trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường. Thông qua đó góp phần hạn chế các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Xây dựng môi trường trong sạch của địa phương.

– Tạo điều kiện cho học sinh tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, nhà trường phù hợp với khả năng của mình. Học sinh hiểu và có những việc làm tích cực góp phần xây dựng và bảo vệ môi trường ở mọi nơi, mọi lúc

– Tăng cường hiệu lực quản lý về bảo vệ môi trường của lãnh đạo nhà trường, tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường cũng như hiểu được quyền lợi và vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể về bảo vệ môi trường hiện nay.

  1. Yêu cầu

– Kết hợp tốt việc tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường gắn với phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

– Có hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú và được tiến hành thường xuyên, liên tục.

– Cụ thể hoá các nội dung và hoạt động giáo dục, bảo vệ môi trường; kiểm tra, đánh giá kết quả của các hoạt động đặc biệt là việc tích hợp các nội dung giáo dục môi trường vào trong các môn học.

– Tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, ý thức về hành động về bảo vệ môi trường cho cán bộ, giáo viên, học sinh cũng như trách nhiệm trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho gia đình, người thân và bạn bè.

  1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

– Thời gian: Khối THCS ngày 22/5/2024; Khối tiểu học ngày 23/5/2024.

– Địa điểm: Bãi biển Cửa Lò và Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên Nghệ An.

III. ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN THAM GIA:

  1. Học sinh khối, THCS và Khối Tiểu học.
  2. Thành phần tham gia: Ban giám hiệu; Giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách đội, tổ trưởng, tổ phó tổ GDKNSNK; Giáo viên phụ trách truyền thông;Giáo viên bộ môn GDTC, đại diện Tổ Văn phòng, Sinh viên hỗ trợ (theo điều động của BTV Đoàn trường).
  3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
  • Khối THCS ngày 22/5/2024
Thời gian Nội dung
7h30 Tập trung di chuyển Bãi biển Cửa Lò
8h-8h30 Tập trung bãi biển, phổ biến cách phân loại rác thải
8h30-9h30 Dọn vệ sinh bãi biển Cửa Lò
9h30-10h30 –  Chấm điểm thi đua giữa các lớp

Hoạt động team building

10h30-10h45 Di chuyển về trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên
10h45-11h00 Nhận phòng
11h00-11h30 Ăn trưa
11h30-13h30 Nghỉ trưa
14h00-15h45 Hoạt động tập thể
15h45-16h30 Tập trung di chuyển về trường
  • Khối TH ngày 23/5/2024
Thời gian Nội dung
7h30 Tập trung di chuyển Bãi biển Cửa Lò
8h-8h30 Tập trung bãi biển, phổ biến cách phân loại rác thải
8h30-9h30 Dọn vệ sinh bãi biển Cửa Lò
9h30-10h30 –  Chấm điểm thi đua giữa các lớp

Hoạt động team building

10h30-10h45 Di chuyển về trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên
10h45-11h00 Nhận phòng
11h00-11h30 Ăn trưa
11h30-13h30 Nghỉ trưa
13h30-15h45 Hoạt động tập thể
15h45-16h30 Tập trung di chuyển về trường

Bài viết liên quan