𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐛𝐞̂́𝐩 𝐚̆𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐇𝐒𝐏𝐍𝐀

Chiều nay 06/11, Đoàn thanh tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sở y tế Nghệ An đã về làm việc tại bếp ăn bán trú của trường THSPNA.
Đoàn thanh tra do ông Đinh Văn Lĩnh, Trường phòng thanh tra, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế Nghệ An dẫn đầu cùng các thành viên của Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ pháp lý, điều kiện thực tế tại cơ sở từ địa điểm môi trường, trang thiết bị dụng cụ, quy trình vận hành bếp ăn, quá trình sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, lưu trữ bảo quản mẫu, an toàn thực phẩm,… và các điều kiện khác theo quy định.
 Sau khi kiểm tra hồ sơ, trực tiếp khảo sát cơ sở vật chất và tiến hành một số kỹ thuật xét nghiệm công cụ dụng cụ chế biến thực phẩm tại Bếp ăn trường, Đánh giá của Đoàn thanh tra kết luận: Nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các mẫu kiểm tra đều đạt chuẩn.
 Ngoài những đợt kiểm tra định kỳ hàng năm của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế Nghệ An, Nhà trường cũng thường xuyên tiến hành các buổi kiểm tra đột xuất cơ sở cung cấp nguyên liệu thực phẩm nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giám sát quy trình chế biến bếp ăn chặt chẽ, từng bước nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh toàn trường.

Bài viết liên quan